Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle cliënten van Tumulus uitvaart en alle bezoekers van de websites www.tumulus.nl en www.rouwhuiskamer.nl .

Tumulus uitvaart is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. De verzamelde gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Het gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het beoordelen, accepteren en informeren van u als toekomstige cliënt
 • het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties – het gebruik maken van de functionaliteiten op de website
 • het opnemen van contact met u, indien u hierom verzoekt – het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen Categorieën persoonsgegevens Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:
 • uw NAW-gegevens
 • uw geboortedatum
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer
 • uw betalingsvoorkeuren en IBAN-nummer
 • uw burgerservicenummer
 • eventuele andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering en afwikkeling van de uitvaart

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Sommige gegevens moeten op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard worden. Tumulus uitvaart hanteert in die gevallen de wettelijke termijn.

Tumulus uitvaart B.V.
Weverstraat 5
6851 AC Huissen

Persoonlijk gesprek met Tumulus uitvaart

Persoonlijk gesprek

Voor als afscheid nemen 
dichtbij komt.

Een overlijden melden bij Tumulus uitvaart

Overlijden melden

Bel direct 026-32 58 440 of lees hier meer over wat te doen bij overlijden.

Je verdiepen in afscheid bij Tumulus Uitvaart

Verdiepen

Lees hier meer over alle mogelijkheden rondom afscheid.